Glimtar från Milano

26 april 2012

Av Elisabet Sjölund

NINEs Creative Director Isabelle Dahlborg Lidström besökte vårens designvecka i Milano och kom tillbaka till Stockholm med inspiration och exempel på de senaste uttrycken från formvärldens stora samlingspunkt.  ”… det känns fortfarande som om hantverket regerar i formspråk, tanke och handling, hälsar Isabelle. Här är några spaningar:

Manufaktur och natur
Naturen fyller fortfarande en stor roll som inspirations- och materialkälla. Ett tema inom denna bredare trend mot det naturliga, är mötet mellan det av människan bearbetade materialet, och det orört naturliga. Studenter från Holländska Piet Zwart Institute undersöker och inspireras i sin utställning Fabrikaat av hantverk och trädgårdens roll.

unknown 1 Glimtar från Milano

Bruksmaterial som bjuder in och ger plats åt naturen – insprängda i tegelmuren skapar de nya elementen liv och grönska. Brick Biotope från utställningen Fabrikaat av studenter vid Piet Zwart Institute i Rotterdam. Foto: Isabelle Dahlborg Lidström

strukturer Glimtar från Milano

Vackra strukturer i trä där naturens form och mönster förstärkts med färg - ytterligare ett lyckat exempel på samverkan mellan människa och natur, från Royal College of Art. Foto: Isabelle Dahlborg Lidström

Papper och massa
Papper och pappersmassa fortsätter att inspirera formgivare.

pokal1 Glimtar från Milano

Pokaler av pressad pappersmassa formgivna av Brian Bailey vid School of the Art Institute of Chicago (Whatnot). Foto: Isabelle Dahlborg Lidström

pappersflaskor Glimtar från Milano

Skira skålar och flaskor av papper från Wrap Art & Design Plv Ltd. Foto: Isabelle Dahlborg Lidström

Maskin och människa
Underfundiga och tänkvärda mekaniska skulpturer och maskiner visades i olika utföranden. Det mekaniskt invanda i vissa av människans rörelsemönster tydliggörs i Laikingland‘s handskulptur.

Lekfullt uttryck fann man också i Miller Goodman‘s geometriska gubbar av återvunna träprodukter

tragubbar Glimtar från Milano

Två träiga gubbar, sammansatta av vintagematerial i enkla geometriska former, från leksakstillverkarna Miller Goodman. Foto: Isabelle Dahlborg Lidström

Bokstavsornamentik

8 oktober 2010

I ett antal år har vi sett text och bokstäver användas som dekorativa element i inredningssammanhang. Idag kan man köpa speciella färdigrostade järnbokstäver att lägga ut i trädgården och en googlesökning på ”dekorationsbokstäver” ger 46 900 träffar.

bokstaver1 Bokstavsornamentik

Designgalleriet i Stockholm visar i oktober en utställning med Lina Meier (Studio Yra) där bokstäverna i sig spelar huvudrollen, inte det de betecknar.

 Bokstavsornamentik

Vi ser och förstår att detta är en ljusstake. Ändå väljer formgivaren Jarl Ferneus att understryka just detta. Det handlar knappast om en rädsla för att någon ska köpa produkten i tron om att det är en saltströare, ordet används enbart för att ge produkten form.

Även inom grafisk formgivning och förpackningsdesign har bruket att dekorera med typografi varit en trend under ett antal år.

 Bokstavsornamentik

Här har man oftast hållit kvar tanken att låta formen understryka den innehållsmässiga betydelsen av texten. No Picnic har själva använt sig av manéret i designen för Friggs nya ekologiska teer där typografin används för att förstärka de olika smakkvaliteterna. Till årets Kolla!-tävling har designbyrån Hjärta Smärta låtit transkriberade juryöverläggningar vara den bärande idén i den grafiska profilen. Den tabell-liknande och statistiska sammanställningen i formen understryker just ordens betydelse och vikt i sammanhanget.

hjartasmarta e12865259471931 Bokstavsornamentik

På inredningssidan har bokstavstrenden snarast blivit någon slags variant på rumslig scrapbooking. Det är bokstäverna i sig, inte det de betecknar som lyfts fram. Det liknar betydelse, men kodar för något helt annat än vi är vana vid. Om bokstäverna inte längre är de symboler vi är vana att avkoda vad betecknar de då istället?

magritte1 Bokstavsornamentik

Magrittes la trahison des images (bildens förräderi) lär oss att inte betrakta det avbildade som föremålet i sig. Kanske är tiden inne att avslöja bokstävernas och tecknens förräderi? Bruket av bokstäver som ren form speglar våra (van)föreställningar om symboler som alltid givna och självklara. Bara för att man förkastar den ursprungliga betydelsen i en bokstav (tecken för ett ljud) kanske det finns kvar en annan laddning eller en annan tolkning. Förflyttas det betydelsebärande från innehåll och det betecknade till formen i sig? Bruket att tatuera in kinesiska tecken är väl bara ännu ett exempel på att ta ett tecken och fylla det med nytt innehåll.

tatuering1 Bokstavsornamentik

Är detta ett kinesiskt tecken för lycka eller för skrivbord? För den tatuerade personen är säkerligen konnotationerna vi gör när vi tolkar bilden minst lika viktiga som vad tecknet faktiskt betyder. 

Diskussionen om huruvida formen ska följa funktionen eller funktionen följa formen verkar vara avslutad: Formen följer pennan.

Av Johanna Sahlman, No Picnic