Skribenter

Julia Holmberg, Commercial Anthropologist på NINE med fokus på trender och etnografiska konsumentstudier. Julia är socialantropolog och har flera års erfarenhet av studier kring samtida konsumentkulturer och det sociala sammanhangets betydelse för människans förhållningssätt till omvärlden. Det går att nå Julia på e-mail eller telefon: +46 (0) 702 25 78 98.

Mirjam Grari, är Trend Analyst på NINE och arbetar med trendanalyser och konsumentstudier. Det går att nå Mirjam på e-mail eller telefon: +46 (0) 762 55 29 51.

Elin Åström Rudberg, är senior advisor på NINE och har en bakgrund som trend- och omvärldsanalytiker. Hon doktorerar i ekonomisk historia på Handelshögskolan i Stockholm och skriver en avhandling om den svenska reklambranschens utveckling 1915-1965.