Städerna blir trängre och lägenheterna mindre. I New york byggs lägenheter utan kök