De var här då och de är här nu

19 november 2012

Av Julia Holmberg

Pensionärer idag är inte längre förknippade med gubbar och tanter med käpp, basker och foträta skor utan snarare med ’yngre äldre’. På P1:s Spanarna pratade man häromveckan om ’det omvända åldrandet’- att pensionärerna verkar vara mer vitala än en stor del av den yngre generationen idag. I SVTs nya satsning ”Kan du slå en pensionär?” coachar pensionärer den yngre stillasittande generationen till ett bättre liv. Och i Melodifestivalen 2013 kommer veteraner som Tommy Körberg och Claes Malmberg konkurrera med Eric Saade-generationen. Och inte nog med det släpper 40-talisterna från Rolling Stones och Aerosmith nytt.

Pensionar 620x575 De var här då och de är här nu

Studier visar att en majoritet pensionärer är mer positivt inställda till livet på ålderns höst än när de var yngre, det är då man slipper ansvar och har större frihet över sin tillvaro. Många pensionärer tar chansen att arbeta ideellt och sysselsätta sig på egen hand, de arbetar för att de vill och inte för att de måste. De senaste åren har bemanningsföretag tagit fasta på detta och ”senioruthyrningen” har ökat. Däremot har inte samhällets inställning till och efterfrågan på 65+ arbetskraft ökat. Men det kanske bara är en tidsfråga- gammal kanske inte längre är äldst utan faktiskt yngst. Att unga romantiserar och hyllar den autentiska gubbe/tant-trenden är väl kanske ett tecken på att den tidigare ”gubben” och ”tanten” de facto är på väg att försvinna. Mormor stickar och knypplar inte längre, farfar går inte runt i tweedkavaj och röker pipa – de håller på med crossfit och eget företagande. Den yngre stillasittande it-generationen kanske helt enkelt får maka på sig när de nu konkurrerar med vitala, erfarna veteraner.

Men hur hanterar vi dessa vitala ’yngre äldre’ när de blir ’äldre äldre’? Det är en målgrupp med höga krav som kanske aldrig kommer att rota sig i ”gubbe/tant”- rollen trots att kroppen kanske inte vill detsamma. Den 31 oktober hölls Seniormässan i år, totalt bortglömd och icke-nämnd- det kanske är här man kommer att vilja synas som företag i framtiden.

 

Kommentera