Maximizer eller satisficer? Beslutsångest på riktigt

9 november 2011

Av Elisabet Sjölund

Vi har tidigare diskuterat det växande utbud av produkter och tjänster som konsumenter står inför idag här på Consumerisight, bl.a. skrev Elin Rudberg Åström ett inlägg om att välja (eller inte) tidigare i år. Förpackningsbranschen pratar om hur man som varumärkesägare måste differentiera sina produkter och få dem att sticka ut bland alla andra i butikens hyllor. Idag slåss varorna dessutom inte bara om uppmärksamheten i den fysiska butiken utan även i den virtuella; när e-handeln ökar. Fortfarande är produkterna ofta snarlika och med idel nya line extensions i matvaruhyllan blir det ännu svårare att välja.

Vi har i våra studier också sett hur valmöjligheterna kan utgöra ett dilemma och öka stressen för konsumenten i vardagen: trots att det finns ett så rikt utbud av livsmedelsartiklar och nya produkter så står många handfallna i butiken en tisdag efter jobbet och hittar inte inspirationen till att laga något nytt. Just det faktum att vi har alla dessa valmöjligheter ökar känslan av misslyckande: förutsättningarna finns ju där och ända blir det korv stroganoff – igen.

I en rad studier har Barry Schwartz m.fl. undersökt hur valmöjligheter uppfattas och hanteras av människor och föreslagit en uppdelning av människor i två olika grupper– satisficers och maximizers och pekat på hur maximizers mår psykiskt dåligt av för stora valmöjligheter. Medan satisficers som står inför val tenderar att välja det som är tillräckligt bra söker maximizers det bästa alternativet. De har svårare att fatta t.ex. köpbeslut och fortsätter att jämföra och söka även då valet har gjorts. Trots att valen som görs av maximizers möjligtvis objektivt sett kan vara något bättre tenderar maximizers oftare att känna ånger och vara missnöjda med sina val i efterhand än vad satisficers tycks vara. I studierna indikeras även samband mellan maximizing och ångest och depression. Man visar alltså att för den grupp av människor som är maximizers så kan stora valmöjligheter vara en nackdel.

En artikel i det senaste pappersnumret av Fokus refererar till Schwartz studier och resonemang som en kompletterande förklaring till Apple’s framgång – utöver bra teknik och design pekar man på hur Apple genom att lansera produkter som har en form av begränsning i valbarhet och som samtidigt erbjuder produkter med allt man behöver, så underlättar man för maximizers i elektronikssegmentets valbarhetsdjungel. Man erbjuder ett självklart val. Artikelförfattaren menar att snarare än att som man brukar säga kreativa personer gärna väljer Apple så är den gemensamma nämnaren kanske att de som helst väljer Apples produkter är maximizers.

I takt med att utbudet av produkter och tjänster ökar kanske även fler av oss tenderar att känna av maximizing-problematiken. Produkt- och förpackningsutvecklare och handeln i stort har stora möjligheter att optimera och förenkla för dessa konsumenter. Att storytelling är en viktig ingrediens i marknadsföring idag har vi sett – för att ett val ska kännas enkelt, kanske till och med självklart så behöver vi en tydlig anledning som talar till oss och berättar för oss varför vi gör det här valet. Den konsumentgrupp som konsekvent väljer ekologiska matprodukter kanske delvis gör detta som en lösning på de problem som uppstår i butiken för att de är maximizers. Matkassen med färdiga menyer är en annan lösning som kan hjälpa. Apple har lyckats inom elektronik. Inom många områden finns mycket kvar att göra.

Möjligtvis är det så att många av oss kan vara både satisficers och maximizers men i olika sammanhang och inom olika produktområden. Den polarisering som vi ser mellan enkelt, snabbt, effektivt vardagsbulkhandlande och upplevelsefokuserad premiumshopping ger en bild av detta.

Går det att hitta en optimal nivå av valbarhet i produktutbudet? Vad kan vi göra för att förenkla livet för villrådiga konsumenter? … och kommer framtidens läkare att skriva ut veckans matkasse på recept åt de patienter som diagnosticerats med beslutsångest?

Läs artikeln Maximizing Versus Satisficing: Happiness Is a Matter of Choice av Schwartz m.fl.

Kommentera