Framtidens förpackningsutveckling: Konst, teknik och själ

7 november 2011

Av: Elisabet Sjölund

För ett par veckor sedan arrangerades Top Packaging Summit i Malmö – en konferens som samlade drygt 200 personer från förpacknings-, varumärkes- och dagligvaruhandelsbranschen i Sverige och Europa. Tolv föredrag av representanter från olika delar av förpackningskedjan fick måla upp bilden av förpackningsmarknadens tillstånd idag, utmaningar och möjligheter framöver.

 Framtidens förpackningsutveckling: Konst, teknik och själ

Jay Gouliard, Global Vice President of Segment Innovation på Avery Dennison har många års erfarenhet av förpackningsutveckling, bl.a. frånUnilever. Här i samtal med från Svenska Livsmedels Lennart Wikström.

Naturligtvis var konsumenttrender och -beteenden viktiga inslag. Återkommande teman var behovet av lösningar anpassade för äldre konsumenter; en växande del av Europas befolkning med stor köpkraft, möjligheter till nya tekniklösningar (t.ex. med e-handelns och de smarta telefonernas utbredning) och hållbarhet och resurseffektivitet som av många anses komma att bli en hygienfaktor; något som konsumenter räknar med när de väljer en ”god” produkt.

Allt detta har vi hört förut och egentligen presenterades ganska få omvälvande nya trender – snarare handlade det om bekräftelse och säkertvälbehövlig upprepning av vad vi sett och ser för rörelser och riktningar.

Vad som var intressant och hoppingivande var känslan av att branschen nått insikt i behovet att möta utmaningarna och de nya behoven genombredare perspektiv, nya angreppssätt och en öppenhet för att prata mer om samarbete i nya former. Mötet gav uttryck för enuppvaknande acceptans av att man måste inte bara tänka, utan också agera, utanför lådan (eller påsmaskinens standardinställningar). Behovet av team med universalkompetens och förpackningsutveckling som ett möte mellan konst, teknik och själ kommunicerades.

Förhoppningsvis kommer vi faktiskt också att se mer konkret genomförande av nytänkande i form av hållbara och konsumentvänliga lösningar som svarar upp till behoven framöver!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera