Alphabet soup 2.0

21 september 2010

choco11 Alphabet soup 2.0

För många människor är mat till för något mer än att bara stilla hungern. Det är en upplevelse i sig. För barn som växer upp med bokstavssoppa är en av de viktigaste sakerna med maten att den har en rolighetsfaktor. Mat- och dryckesproducenter är alltmer kreativa på att komma med roliga paket som väcker uppmärksamhet och ger något mer än bara vad som finns inuti.

Oväntade färger och former eller humoristiska budskap kan avgöra om din produkt når fram. Konkurrensen kommer i mindre utsträckning att handla om själva produkten, utan mer om vilka upplevelser den erbjuder.

Roliga livsmedel kan komma att bli allt vanligare framöver då upplevelsen blir en grundläggande del av inköpen. När barn och tonåringar får ett större inflytande vid inköpsbesluten kommer det snart sluta med att du köper Batman-drycker och Zombie virus-vinäger.

batman packaging11 Alphabet soup 2.0

Av Peter Siljerud, Futurewise.

Kommentera