Tillsammans är vi smartare konsumenter

27 maj 2011

Det sägs att vi lever i individualiseringens tidevarv och det är förvisso sant, men samtidigt ser vi fler och fler exempel på motsatsen: människor som går samman för att påverka, förändra eller konsumera. Vi kan kalla det för en ny form av kollektivism där människor organiserar sig med hjälp av modern teknik. Exemplen är många och skiftande. Vi har det politiska fältet med den roll Facebook-grupper spelade för flera av proteströrelserna i Mellanöstern och Nordafrika i början  av 2011. Och vi har konsumtionsfältet, där exempelvis Groupon erövrar världen med sina digitala rabattkuponger som bygger på att flera människor går ihop och köper tjänster och produkter från lokala företagare.

Mycket pekar på att vi bara har sett början på en utveckling av en ny form av kollektiv konsumtion som förändrar och utmanar det sätt som människor konsumerar på idag och hur traditionella affärsmodeller ser ut. Just Groupons framgångar visar vilken potential som finns i tjänster som både är enkla och som skapar win-win situationer för både konsumenter och företag. Det är framförallt två drivkrafter som ligger bakom utvecklingen: en ökad skepsis bland konsumenter till västvärldens konsumtionsmönster (som ofta liknas vid överkonsumtion) samt den tekniska utvecklingen som möjliggör helt nya typer av plattformar för tjänster och produkter.

Under hösten 2010 publicerades en intressant och uppmärksammad bok i USA: ”What’s Mine Is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live” där författarna beskriver uppkomsten och utvecklingen av den moderna kollektiva konsumtionen. Det är spännande läsning men det mest spännande är att ju mer man fördjupar sig i ämnet desto större och mer outtömligt verkar det bli. Utrymmet för att skapa tjänster som bygger på principen om kollektiv konsumtion är uppenbart mycket stort.

 Tillsammans är vi smartare konsumenter

Några av de mest spännande initiativen som jag har har läst om:

  • Skillshare – startat i USA, bygger på principen att alla har något att lära ut, och alla kan lära sig av någon annan. En person som har något att lära ut (t ex hur man grillar en perfekt biff eller blir en proffsig talare) lägger ut information om sin lektion på Skillshare och de som är intresserade anmäler sig (själva lektionen sker alltid ”på riktigt”, dvs inte webb-baserad undervisning).
  • Tourboarding – kinesiskt företag som bygger på idéen att koppla ihop utländska turister som vill besöka Kina med lokalbefolkningen som vill förbättra sina språkkunskaper. Utländska besökare får guidning och upplevelser i utbyte mot att de talar engelska (eller ett annat språk) med deras lokala värdfamiljer.
  • Netcycler – startat i Finland gör det möjligt för människor att byta, ge bort och få nya saker genom deras plattform. Har du en gammal gitarr och avlagda barnkläder så kan du lista sakerna och även skriva vad du skulle vilja ha i utbyte. Netcycler hittar kopplingar mellan användare (i 2 eller 3 steg) vilket ökar chanserna för att du ska få det du vill ha.

I mångt och mycket handlar den här trenden om att ta tillvara på de resurser vi har och utnyttja dem på bästa sätt. Ett tankesätt som verkligen ligger i tiden.

Av Elin Åström Rudberg

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentera