Ideella aktörer utmanar dagligvaruhandeln

21 september 2011

Av Elin Åström Rudberg

Häromdagen kunde vi läsa i DNs Stockholmsbilaga om Medborgarbussen där alla får åka med gratis. Tyvärr (för alla som gärna skulle åka gratis kollektivtrafik) varade initiativet bara i en dag eftersom det var en slags pr-aktion mot att SL höjde avgifterna i början av hösten 2011. Det går dock att dra paralleller mellan detta förhållandevis modesta initiativ och mer långsiktiga satsningar med okonventionella affärsmodeller som bygger på tankar om medborgaranda och kollektiv insats.

Ett av de mest kända exemplen inom dagligvaruhandeln är Park Slope Food Co-op som ligger i Brooklyn i New York. Det är en dagligvarubutik som bygger på tanken om att erbjuda billig, och oftast ekologisk, mat till sina medlemmar. Alla medlemmar måste arbeta i butiken ett visst antal timmar i månaden – i utbyte får man handla butikens varor som enligt dem själva ligger cirka 20-40 procent under priserna i vanliga butiker.

park slope food co op 0917101 300x225 Ideella aktörer utmanar dagligvaruhandeln

Nu är ju PSFC inget nytt fenomen – stället har funnits sedan 1973 – men har växt kontinuerligt och har idag cirka 15 000 medlemmar. Dessutom har butiken på senare år fått något av en hipster stämpel; hit går många liberala, unga Brooklynbor som röstar på Obama och gillar att diskutera samhällsfrågor. Dessutom går det bra för butiken; enligt en artikel i Retail Gazette gör man en årlig vinst på cirka 32 miljoner dollar, vilket är en ansenlig vinst för en enda butik.

I London såg en liknande satsning dagens ljus för drygt ett år sedan. I maj 2010 slog The People’s Supermarket upp portarna för första gången. Inspirerade av PSFC är deras slogan ”for the people by the people”. Grundarna var trötta på hur den konventionella dagligvaruhandeln fungerar med ett ensidigt fokus på att göra vinst till vilket pris som helst snarare än att se till att erbjuda kvalitativa produkter som är bra för människor och miljö. Jag har inte lyckats hitta några siffror som visar hur det går för TPS rent ekonomiskt men under hösten 2011 planeras inför öppnandet av en andra butik i London och konceptet omnämns regelbundet både i brittisk och internationell press.

peoples supermarket1 224x300 Ideella aktörer utmanar dagligvaruhandeln

Om dessa satsningar kan gå från att vara marginella företeelser till att utmana dagligvaruhandeln på allvar återstår att se. Det finns också skeptiker som pekar på att den här sortens konsumtion är elitistisk och ett sätt för storstädernas medelklass att stilla sitt dåliga samvete. I en artikel i New York Times från början av 2011 kom det dessutom fram att medlemmar i Park Slope Food Co-op skickade dit sina barnflickor för att jobba de obligatoriska skiften i butiken. Sådana avslöjanden spär på skeptikernas argument.

Men uppenbart är att det finns ett stort intresse för idéer som går bortom traditionell affärslogik och som försöker att hitta en balans mellan alla olika intressen och intressenter som berörs av en affärsverksamhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentera