Hållbar köttkonsumtion? Kort rapport från The Stockholm Dialogue on Global Sustainability

20 maj 2011

Igår var jag på Dramaten för att delta på ”The Stockholm Dialogue on Global Sustainability” på ett del-seminarium som fokuserade på hållbar köttproduktion och konsumtion. Jag var inbjuden dels för att lyssna på några insiktsfulla talare, dels för att delta i en gruppdiskussion med fokus på hur man kan uppmuntra hållbar konsumtion i konsumentledet, med utgångspunkt i hur människor beter sig i dag och vad som driver oss (vid mitt bord deltog bland annat Louise Ungerth på Konsumentföreningen Stockholm).

Det var en spännande eftermiddag; många inspirerande personer och diskussioner i Lejonkulan på Dramaten (som att befinna sig i jordens innandöme, det blev lite kvavt efter några timmar). Men intressant var det i alla fall! Även om det lätt blir överväldigande när man börjar fundera på frågans komplexitet.

skacc88rmavbild 2011 05 19 kl 22 19 3111 Hållbar köttkonsumtion? Kort rapport från The Stockholm Dialogue on Global Sustainability

Nedan följer några tänkvärda punkter som jag gick därifrån med:

  • Det måste till ett mer holistiskt synsätt kring vad som är hållbar köttproduktion. Idag görs väldigt många punktinsatser.
  • Västvärlden äter för mycket kött och det är för billigt. Priset återspeglar inte den sociala kostnaden för produktionen.
  • En grupp tyckte att allt börjar med konsumenten; konsumenten driver företag och företag driver marknaden. Vad betyder egentligen ”sustainability”? Det svaret är inte tydligt för konsumenter och då blir det svårt att komma framåt. Därför måste man enas om gemensamma definitioner.
  • Industrin behöver fler ”best practises” som kan statuera exempel och driva på utvecklingen.
  • Industrin behöver öka transparensen och spårbarheten så att konsumenter kan se hur och varifrån köttet är producerat.
  • Mer expertis i livsmedelsbutiker; det finns sällan kunnig personal vid köttdisken som kan ge råd.
  • Människor är medvetna om att kött har negativ klimatpåverkan, men ändå är det få som är villiga att minska sin köttkonsumtion. Lättaste sättet att ändra beteenden är att skapa ”win-win” situationer för både konsumenter och industri. Om konsumenten kan göra ett val som både är bra för den egna plånboken och för världen så är sannolikheten större att man gör det valet.
  • Ett enkelt sätt är att minska andelen kött som slängs (vilket är stora mängder, särskilt i USA och Europa). Det kan både dagligvaruhandeln och konsumenter jobba med.
  • På slutet några visdomsord: Allt börjar med dig själv! Tänk på vad du själv kan göra för en mer hållbar utveckling och inte om ett år eller på lång sikt, utan imorgon.

Läs även Elisabets tänkvärda inlägg om kött på bloggen och läs en intressant debattartikel om The Stockholm Dialogue på DN.se.

Av Elin Åström Rudberg

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentera