Den motsägelsefulla bilden av 80-talisten

10 maj 2011

En driven ”digital-inföding” som alltid är redo att hoppa på nya äventyr? Eller en stressad ung person som oroas över risken för arbetslöshet? Bilden av 80-talisterna skiftar och är ofta motsägelsefull beroende på vilken rapport och eller artikel man läser. Vilken bild är den rätta? Sanningen ligger, som så ofta, någonstans mittemellan.

För drygt ett år sedan publicerades flera intressanta artiklar på sajten Newsmill under temat ”Världens bästa generation?”, där olika 80-talister själva fick beskriva sin generation. Analyserna skiftade. Carlos Rojas skrev att 80-talisterna är egenmäktiga medan Alica Kassius Eggers inte alls höll med. ”80-talisten vill vara en hoppjerka” skrev Annie Johansson och fick mothugg av Daniel Strand. Gustav Fridolin skrev också ett inlägg med hänvisning till sin bok ”Blåsta! Nedskärningsåren som formade en generation”.

Det intressanta här är de olika verklighetsbeskrivningarna, men bara för att de är motsägelsefulla betyder det inte att någon är felaktig. Snarare finns det flera olika ”verkligheter” och vilken av dessa man upplever beror bland annat på vad man har för utbildning och vad man har för nätverk. Har man självförtroende, utbildning och kontakter finns det idag oändliga möjligheter att göra karriär och att forma sitt liv som man vill. Har man inte det, då är det däremot mycket tuffare.

Men visst kan man hålla med om åsikter som framförs från båda hållen. Ja, 80-talisterna har vuxit upp med IT på ett helt annat sätt än tidigare generationer och borde ha lättare att hantera informationsöverflödet och ny teknik. Mycket pekar också på att 80-talister inte vill stanna på samma arbetsplats hela livet, vilket säkerligen både har att göra med egenskaper hos 80-talisterna själva och det faktum att arbetsmarknaden inte är lika stabil idag som tidigare vilket kan tvinga människor att byta jobb.

Samtidigt verkar den stenhårda konkurrensen på arbetsmarknaden tillsammans med en strävan efter någon form av ”perfekt liv” innebära att många unga känner sig stressade. Och inte bara i Sverige. I en artikel från den brittiska dagstidningen The Guardian redovisas resultat från en ny studie som bland annat visade att unga britter i sena 20-års- och tidiga 30-årsåldern ofta känner sig pressade att lyckas både vad gäller jobb och privatliv. I USA visar ny forskning från Pew Research Center att just unga amerikaner födda efter 1980 (the Millennials som generationen kallas) har drabbats hårt av finanskrisen och har det tufft på arbetsmarknaden (men samtidigt är många ändå optimistiska inför framtiden).

Sammantaget växer bilden av en mångfacetterad generation fram (vilket säkert har varit fallet även med tidigare generationer), där många unga uppskattar den möjlighet till flexibilitet och förnyelse som finns i dagens samhälle, men där kraven på prestation är höga, vilket även kan skapa en känsla av otillräcklighet.

Av Elin Åström Rudberg

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

En kommentar till “Den motsägelsefulla bilden av 80-talisten”

  1. [...] Jag har tidigare skrivit om 80-talistgenerationen här. [...]

Kommentera