”Att köpa är silver, att dela är guld”

8 maj 2013

Zipcar2 620x400 Att köpa är silver, att dela är guld

Jag har tidigare skrivit om så kallad ”collaborative consumption” på bloggen. Det var för nästan 2 år sedan och fenomenet har vuxit sedan dess. Ett tecken på detta är framsidan på The Economist som som nyligen hade rubriken ”The Sharing Economy”.

I korthet handlar det om att människor väljer att använda produkter och tjänster på ett nytt sätt – med hjälp av Internet kan saker  som förut inte gick att hyra, byta eller låna ut helt plötsligt användas av många fler människor. Vem som helst kan hyra ut sin lägenhet eller bil, eller utföra en tjänst i utbyte mot betalning. Det har man ju förvisso alltid kunnat göra, åtminstone i teorin. Men det är först i och med den tekniska utvecklingen under de senaste åren som det har blivit tillräckligt enkelt och lättillgängligt.

Ett av de mest välkända exemplen som jag själv har tagit upp i flera sammanhang är AirBnb – en plattform för människor som vill hyra ut sin bostad under kortare eller längre perioder. Idag finns AirBnb på över 30 000 platser världen över. Ett annat intressant företag är amerikanska Zipcar vars medlemmar kan boka och använda företagets bilar. Det fungerar som en traditionell bilpool men ny teknik gör det enklare än tidigare att hitta och boka en bil med kort varsel. Det intressanta med Zipcar är att företaget nyligen köptes av Avis – ett exempel på att etablerade aktörer ser potentialen på den här marknaden.

Från konsumentens sida finns det flera fördelar med den här utvecklingen. Vi brukar prata om ”bra för mig och bra för världen” trenden. Just ”collaborative consumption” inbegriper båda dessa aspekter. Dels kan man tjäna pengar på att till exempel hyra ut sin lägenhet och så känns det bra ur ett hållbarhetsperspektiv att utnyttja de resurser som finns på ett mer effektivt sätt. Det är intressant att just Zipcar är som mest populärt bland studenter. Dels beror det säkerligen på att man som student inte har så mycket pengar. Men det reflekterar också ett skifte i värderingar där unga i väst i allt mindre utsträckning ser en egen bil som en viktig statusmarkör. Snarare representerar bilen ett förlegat ideal som i dag vare sig är hållbart eller åtråvärt.

Av: Elin Åström Rudberg

Kommentera