Vårens Trendseminarium

8 april 2015

 Vårens Trendseminarium

Våren trendseminarium som gick av stapeln på NINE Fredagen den 27 Mars tog tempen på Generation Z – alltså generationen (13-24 år) nästkommande efter Millenials.

I en initial studie har NINE’s trendanalytiker Mirjam Grari och Julia Holmberg pratat med ungdomar i Stockholms förorter och innerstad för att få ett bredare perspektiv på attityder, värderingar och beteenden hos Generation Z.  För att även få en förståelse för likheter och skillnader bland denna generation globalt gjordes undersökningen även storstäder runt om i världen; i Berlin, New York, San Fransisco, Rio de Janeiro, Shanghai och i Kapstaden.

Detta resulterade i fyra trender karaktäriserande för Generation Z:

  • Carpe Yolo
  • Multipla Identiteter
  • Beyond Sustainability
  • Teknologi – inte ett ändamål i sig

Carpe Yolo – Att fånga det faktum att man bara lever en gång. Likt Millenials har Generation Z gått över till ett allt mer postmaterialistiskt ideal där upplevelser har en större betydelse än prylar vad gäller konsumtion och status. Man upplever sig ha en större frihet och förmåga att realisera sina drömmar – tack vare den globaliserade och digitaliserade värld de är födda i. Men de hatar frågan om vad de vill bli när de blir stora – de har många drömmar och dessa ändras konstant. Det verkar som att drömmar är realiserbara i högre grad än någonsin…

Generation Z är inte ängsliga individualister som måste känna sig unika likt den urbane hipstern utan de visar på en självdistans och ger uttryck för en mindre individualistisk och mer dividualistisk livsstil. Den här generationen vet att det inte finns något som är normalt och strävar istället efter att samarbeta med andra människor och anpassa sig till nya situationer. Till skillnad från Millennials är de  realister snarare än optimister och vet att världen är komplex och svår att leva i. Det stoppar dem inte ifrån att drömma men vet att de måste göra det med fötterna på jorden..

Multipla Identiteter behandlar bland annat den mångfald som genomsyrar samhället vi lever i och det faktum att Generation Z välkomnar detta med öppna armar. De inte bara tolererar utan inkluderar olika kulturer, levnadssätt, sexuella läggningar och ideologier. Med detta anammande och influenser från många olika håll är det lätt hänt att deras identitet och beteende blir inkonsekvent – men detta accepteras och anses inte  vara ett hyckleri. Till exempel är det helt ok att vara en köttätande vegetarian..

Som en motreaktion till världens orättvisor och krig har de blivit riktiga aktivister som inte nöjer sig med att klicka like och stödja kampanjer digitialt. De vill agera och se frukten av sina handlingar, och med med sociala medier i ådrorna är inte barriärerna höga för att mobilisera nätverk och skapa en rörelse med ett tydligt manifesto. Som vi pratade om under temat Beyond Sustainability strävar Generation Z efter en värld utan sociala orättvisor och en allt mer holistisk och långsiktig miljöapproach. Eko-produkter är inte attraktiva utan så som de ser ut idag är det något tråkigt som deras föräldrar sysslar med..

Autenticitet för Generation Z ligger inte i att visa upp en perfekt bild utan att man själv vågar visa sig flawful, visa på sina brister, vågar driva med sitt arv, förändra och bryta konventioner. Detta kan vara tänkvärt för alla varumärken som claimar “eko” och “hållbarhet” på ett traditionellt vis. Kommer det verkligen att slå igenom hos de allra yngsta?

På sociala medier som Generation Z använder sig mest av; Snapchat och Vine har vi uppmärksammat ett beteende som skiljer sig markant från den romantiserande porträttering av en perfekt identitet som de äldre generationerna ägnar sig åt på Facebook och Instagram. Snapchat och Vine är först och främst ett mycket snabbare sätt att kommunicera på där ett klipp inte är mer än 6 sek (VINE) och där bilder raderas per automatik efter en kort period (Snapchat) vilket förmodligen är viktiga faktorer som har bidragit till ett mer oseriöst, humoristiskt, ironiskt och töntigt sätt att kommunicera på.

Teknologi – inte ett ända mål I sig  handlar om vad de unga använder teknologin och de sociala medierna till  än om de nya teknologiska innovationer i sig. De unga vi pratade med var varken intresserade  3D-printrar eller QR-koder. ”Vad är de bra för, det är dyra och det har jag ingen användning för” svarade en 14-årig kille från Orminge.

Ungdomarna lägger stor vikt till sitt digitala nätverk för att kommunicera med befintliga kontakter, skaffa sig nya och för att få hjälp med att utöva sina hobbys eller realisera sina drömmar. Vi berättade om varumärken som har skapat en Tribe kring sitt varumärke såsom Redbull (extremsport), Nike (då ghetto, nu löpning), Harley Davidson och Adidas. Dessa varumärken mobiliserar och förenar sin målgrupp kring en passion eller en hobby och bildar en kollektiv rörelse där de  kommunicerar till gruppen snarare än till individen.

För företag och varumärken betyder det här sammantaget att man måste våga att utmana stereotyper, bjuda in mångfald, bli en creative enabler, stötta istället för att motarbeta, agera holistiskt och börja arbeta med normkritiskt innovation.

Av: Mirjam Grari

 

Intervju med Richard Feigin, seniorstrateg på Mobiento om mobila trender

23 juni 2011

 Intervju med Richard Feigin, seniorstrateg på Mobiento om mobila trenderFörra veckan träffade jag Richard Feigin som arbetar som seniorstrateg på det svenska företaget Mobiento i New York för att prata om mobil marknadsföring i synnerhet och utvecklingen av teknik och konsumentbeteende i allmänhet.

Mobiento jobbar med mobil marknadsföring åt globala jättar som H&M och Microsoft. De var ett av de första företagen som började satsa på marknadsföring i mobilen mitt under IT bubblan 2001 och idag är man en av de ledande aktörerna globalt inom detta område. Jag och Richard träffades över lunch på ett schweiziskt(!) café i SoHo i New York och nedan följer ett utdrag ur min intervju med honom.

EÅ: Mobiento är ju en av de mest framgångsrika aktörerna inom mobil marknadsföring. Vad tror du ligger bakom företagets framgångar?

RF:  Jag tror en av de viktigaste förklaringarna är att man var bland de första på marknaden. Mobiento var en av de första aktörerna, vi startade redan 2001, begreppet ”mobile marketing” fanns knappt, då handlande det mest om sms utskick. Teknologin var inte så utvecklad, men man såg att det här var en ny kanal. Under åren har man har lärt sig tillsammans med sina kunder. Det dyker upp jätte många nya aktörer idag men de kan inte alls visa upp samma långa erfarenhet som vi har. En annan styrka som mobiento har är att vi är organiserade för att ta hand om hela den mobila kanalen åt ett företag. Från idé och strategi till användarupplevelse och produktion.

EÅ: Vad skulle du säga att mobil marknadsföring är idag?

RF: Det handlar om hur ett varumärke syns och upplevs i din mobiltelefon. Idag tar det sig ofta uttryck i form av appar eller mobila webbsidor. Men det kan likaväl vara sms utskick till kundklubbar. Den senare är fortfarande en viktig och effektiv kanal även om mer av kommunikationen flyttar till rikare format. Mobil marknadsföring är idag också det man kallar för ”locataion based services” som innebär att marknadsfäring kan bli hyperlokal och direkt kopplat till ett sammanhang eller en plats.

Även social medier, som idag är stort i mobilen, ger nya möjligheter till att vidga begreppet mobile marketing. Gränserna mellan traditionell marknadsföring och social marknadsföring suddas ut och det är en fantastiskt spännande utvecklingen. Jag skulle vilja säga att utvecklingen av sociala media idag till stora delar drivs av det mobila beteendet. Samtidigt drivs utvecklingen av Smart Phones och appar av sociala media beteende och behov. Som exempel är ”checka-in” väldigt socialt, men ocskå väldigt kopplat till en mobil. En incheckning är ju kopplat till en fysisk plats vid en given tidpunkt.

EÅ: Du påpekade i en krönika som du skrev i Computer Sweden att ”mobilen inte är en ny målgrupp”, kan du utveckla vad du menar med det?

Mobilen måste man behandla som vilken annan kanal som helst, det finns flera olika målgrupper därute och när ett företag sätter sin mobila strategi så måste man ta olika målguppers beteende i beaktning för att få effektivitet i sin marknadsaktivitet.

EÅ: Har ni märkt att kunder inte alltid har förstått det?

RF: Vissa kunder kommer till oss och säger ”vi vill ha en app”, det är som att säga att ”vi vill synas på TV” men sen har man ingen vidare strategi. Det finns en massa avvägningar; ska det vara en app eller en mobil webbsida, det gäller att tänka på vilken målgrupp man vill nå. Om man har mobil webbsida då når man alla, med en app når man bara iPhone-användare och iPhone användare har en viss demografi i sig. Man måste sätta sig in i vad det innebär att jobba med sitt varumärke i det mobila fönstret. Möjligheten med det mobil marknadsföring är att man kan vara väldigt snäv och väldigt lokal i sin kommunikation.

EÅ: Hur kommer mobil marknadsföring att utvecklas inom de närmaste åren tror du?

RF: Jag tror att man kommer spendera mer pengar på mobil marknadsföring som kommer att tas från andra budgetar, det kommer vara på bekostnad av andra media, av direktreklam, av print, av TV. Sen tror jag att mobil marknadsföring integreras med digital marknadsföring, det handlar om ta ett helhetsgrepp om alla digitala kanaler: mobilen, datorn, iPad och TV.

Jag tror också att utvecklingen kommer bli mer aktivitetsbaserad. I den gamla reklamvärlden satte man upp 100 planscher i en stad med ett budskap. Idag ställs det högre krav på att ha interaktion med sina konsumenter. Den som har bäst interaktion vinner, konsumenten ska få något tillbaka direkt.

Den stora skillnaden är att folk använder sin mobil under hela dygnet idag, man lever med sin smart phone på ett annat sätt. Förut var man online vid sin dator på jobbet. Idag har jag har min väckarklocka på mobilen och direkt när den ringer varje morgon så kollar jag mejlen, och läser kanske en eller två nyhetssidor och kollar Facebook. Och det har jag redan gjort efter fem minuter. Tiden som jag är online har förlängts med två timmar för att inte tala om resvägen till jobbet.

EÅ: Hur skulle du säga att unga amerikanare använder sina mobiler idag?  

RF: En stor del av mobilanvändandet är sociala medier. Mobila Facebook-användare lägger mer tid på Facebook är de som bara sitter vid datorn, Facebook är ständigt närvarnade, man kanske aldrig loggar ur. Vi kan se att e-mail användandet har börjar sjunka bland unga för att ”instant messaging” tar över den rollen både på datorn och i mobilen. Det har blivit mer fragmentiserat;  hur jag skriver ett första meddelande till någon kan vara antingen på LinkedIn, Facebook eller mejlen. Vilken kanal jag väljer är ofta situationsbaserad eller tillgänlighetsbaserad.

EÅ: Hur kommer vi att interagera med varumärken och andra aktörer om 10-20 år ur ett mobilt perspektiv?

Det är svårt att säga, jag tänkte själv på det igår vilka företag som är de viktigaste i vår värld, idag är exempelvis  Google och Apple viktiga på så många plan men saker förändras snabbt. Det handlar både om de tekniska framstegen och om konsumentbeteende, till exempel så spekulerar man redan om huruvida Twitter kommer att bli viktigare än Facebook i och med att Twitter är integrerad i den uppdaterade mjukvaran iOS5 från Apple. Idag tror man ju att Facebook aldrig kommer att försvinna, men det kan ju gå så snabbt, på två år kanske Twitter har tagit över.

EÅ: Ja, ibland hör man också talas om så kallad ”Facebook fatigue”, att användandet av Facebook går ner även bland unga.

RF: Det dyker ju upp konkurrerande kanaler hela tiden med mer specifika användarområden. Min tes är att om man tittar på till exempel sökningar på Internet så kommer det att bli mer vertikalt. Om jag vill ha reda på något om en restaurang i New York då gå jag till Yelp och inte till Google, där finns bättre information. Om jag vill hitta någon som jag vill kontakta då gå jag till LinkedIn. Vill jag följa utvecklingen under till exempel jordbävningen i Japan då går jag till Twitter. Jag tror att Google kommer att tappa lite av sin dominans.

EÅ: Ligger Sverige lite efter USA vad gäller denna utveckling?

RF: Jag tror att Sverige och USA är på samma plats i teorin. Men USA ligger före i praktiken, kanske främst tack vare att man har en population som snabbt kan skapa volym i en tjänst. ”Crowd sourcing” är ett sådant fenomen som absolut gagnas av en större population. Yelp har 17 miljoner recensioner på restauranger vilket skapar en  rik källa till bra information. I Sverige kanske man inte kan uppnå samma validering av restauranger med samma verktyg. Men det finns möjligheter att skapa verktyg som passar en mindre marknad.

Det här gäller även Groupon, det finns många som säger att ”det aldrig kommer ett erbjudande för mig”. Här börjar det dyka upp fler och fler nischade tjänster.

EÅ: Roligt att du säger det, det här skrev jag om på min gamla blogg redan i höstas, då upptäckte jag bland annat en Groupon-liknande tjänst för mammor som heter 8Moms som visserligen verkade ganska töntig, men ändå smart.

RF: Ja, man kan se att det börjar komma mer och mer. Ett kul exempel är Jdeal som står för Jewish Deals och är riktat mot judar i New York och det finns många exempel riktat mot just mammor. Och det kommer ännu mer sånt här som bygger på ”location”, alltså var man befinner sig just nu. Jag tror att detta kommer att revolutionera hela detaljhandeln framöver.

EÅ: Vilka företag/aktörer idag använder mobil marknadsföring på ett innovativt och smart sätt tycker du?

RF:  Jag tycker att Chase Manhattan är ett jättebra exempel som löser ett vanligt amerikanskt problem. I USA får man ofta betalt i checkar och för att få in pengarna på kontot så måste man gå in på ett bankkontor. Nu har Chase Bank gjort en app som gör att man kan ta ett kort på sin check och så kommer pengarna in på kontot. Det tycker jag är revolutionerande. CNN har också en jättebra app som heter I report som gör att man lätt kan rapportera in vad man ser. Jag tycker det är väldigt intressant att tänka på vem som kommer att vara journalist i framtiden, med tanke på Twitter och så vidare, men det är ju en helt egen diskussion i sig.

EÅ: Den diskussionen tar jag gärna en annan dag. Tack så mycket för din tid!

Av: Elin Åström Rudberg

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,