Framtidens förpackningar, om konsumenten får välja: enkla, ärliga och hjälpsamma

28 januari 2013

Av Elisabet Sjölund

I slutet av förra året arrangerade NINE två frukostseminarier om konsumentförpackningar där Jon Haag bland annat berättade om insikter från den etnografiska studien ”Future of Packaging.  I studien, som tagits fram i samarbete med BillerudKorsnäs, analyseras och konceptualiseras insikter om konsumenters tankar, synpunkter och beteenden kring dagligvaruförpackningar. Studien utgår från etnografiskt material (t.ex. deltagande observationer, djupintervjuer och fotoelicitering) insamlat i fem europeiska länder samt desk research och synpunkter från branschexperter. Vad älskar man hos förpackningar? Vad hatar man? Hur ska framtidens förpackningar se ut? Här är några insikter från studien:

Vi upplever fortfarande förpackningar som skräp

Grundinställningen till förpackningen är fortfarande negativ – trots en ökande medvetenhet om den miljöpåverkan som kasserad mat och produktsvinn har, betraktar man generellt förpackningar som skräp och önskedrömmen är en förpackning som krymper med innehållet och som försvinner när man tömt den (poff!).

Vi gillar det enkla, tydliga och ärliga

Fram tills att den försvinnande förpackningen är lanserad, vill man se enkla, intuitiva funktioner och ärlighet: Förpackningar som stämmer överens med sitt innehåll, som håller vad de lovar och som gärna – snarare än att vara belamrade med olika märkningar och etiketter – uttrycker en helhetskänsla av hållbarhet; ”bra för mig och världen”.

Vi söker hjältar som hjälper oss i vardagen

Överhuvudtaget blir helhetsupplevelsen, under de olika steg man som konsument är i kontakt med förpackningen, allt viktigare. Fokus på systemlösningar som adderar värde genom att förenkla i vardagen, som underlättar att hålla ordning och reda och fräschör i kylskåpet och fyller funktioner så att förpackningen blir en hjälte snarare än ”skräp” är en utmaning att möta när återvinningsbarhet och anpassad storlek är hygienfaktorer.

Maximizer eller satisficer? Beslutsångest på riktigt

9 november 2011

Av Elisabet Sjölund

Vi har tidigare diskuterat det växande utbud av produkter och tjänster som konsumenter står inför idag här på Consumerisight, bl.a. skrev Elin Rudberg Åström ett inlägg om att välja (eller inte) tidigare i år. Förpackningsbranschen pratar om hur man som varumärkesägare måste differentiera sina produkter och få dem att sticka ut bland alla andra i butikens hyllor. Idag slåss varorna dessutom inte bara om uppmärksamheten i den fysiska butiken utan även i den virtuella; när e-handeln ökar. Fortfarande är produkterna ofta snarlika och med idel nya line extensions i matvaruhyllan blir det ännu svårare att välja.

Vi har i våra studier också sett hur valmöjligheterna kan utgöra ett dilemma och öka stressen för konsumenten i vardagen: trots att det finns ett så rikt utbud av livsmedelsartiklar och nya produkter så står många handfallna i butiken en tisdag efter jobbet och hittar inte inspirationen till att laga något nytt. Just det faktum att vi har alla dessa valmöjligheter ökar känslan av misslyckande: förutsättningarna finns ju där och ända blir det korv stroganoff – igen.

I en rad studier har Barry Schwartz m.fl. undersökt hur valmöjligheter uppfattas och hanteras av människor och föreslagit en uppdelning av människor i två olika grupper– satisficers och maximizers och pekat på hur maximizers mår psykiskt dåligt av för stora valmöjligheter. Medan satisficers som står inför val tenderar att välja det som är tillräckligt bra söker maximizers det bästa alternativet. De har svårare att fatta t.ex. köpbeslut och fortsätter att jämföra och söka även då valet har gjorts. Trots att valen som görs av maximizers möjligtvis objektivt sett kan vara något bättre tenderar maximizers oftare att känna ånger och vara missnöjda med sina val i efterhand än vad satisficers tycks vara. I studierna indikeras även samband mellan maximizing och ångest och depression. Man visar alltså att för den grupp av människor som är maximizers så kan stora valmöjligheter vara en nackdel.

En artikel i det senaste pappersnumret av Fokus refererar till Schwartz studier och resonemang som en kompletterande förklaring till Apple’s framgång – utöver bra teknik och design pekar man på hur Apple genom att lansera produkter som har en form av begränsning i valbarhet och som samtidigt erbjuder produkter med allt man behöver, så underlättar man för maximizers i elektronikssegmentets valbarhetsdjungel. Man erbjuder ett självklart val. Artikelförfattaren menar att snarare än att som man brukar säga kreativa personer gärna väljer Apple så är den gemensamma nämnaren kanske att de som helst väljer Apples produkter är maximizers.

I takt med att utbudet av produkter och tjänster ökar kanske även fler av oss tenderar att känna av maximizing-problematiken. Produkt- och förpackningsutvecklare och handeln i stort har stora möjligheter att optimera och förenkla för dessa konsumenter. Att storytelling är en viktig ingrediens i marknadsföring idag har vi sett – för att ett val ska kännas enkelt, kanske till och med självklart så behöver vi en tydlig anledning som talar till oss och berättar för oss varför vi gör det här valet. Den konsumentgrupp som konsekvent väljer ekologiska matprodukter kanske delvis gör detta som en lösning på de problem som uppstår i butiken för att de är maximizers. Matkassen med färdiga menyer är en annan lösning som kan hjälpa. Apple har lyckats inom elektronik. Inom många områden finns mycket kvar att göra.

Möjligtvis är det så att många av oss kan vara både satisficers och maximizers men i olika sammanhang och inom olika produktområden. Den polarisering som vi ser mellan enkelt, snabbt, effektivt vardagsbulkhandlande och upplevelsefokuserad premiumshopping ger en bild av detta.

Går det att hitta en optimal nivå av valbarhet i produktutbudet? Vad kan vi göra för att förenkla livet för villrådiga konsumenter? … och kommer framtidens läkare att skriva ut veckans matkasse på recept åt de patienter som diagnosticerats med beslutsångest?

Läs artikeln Maximizing Versus Satisficing: Happiness Is a Matter of Choice av Schwartz m.fl.

Framtidens förpackningsutveckling: Konst, teknik och själ

7 november 2011

Av: Elisabet Sjölund

För ett par veckor sedan arrangerades Top Packaging Summit i Malmö – en konferens som samlade drygt 200 personer från förpacknings-, varumärkes- och dagligvaruhandelsbranschen i Sverige och Europa. Tolv föredrag av representanter från olika delar av förpackningskedjan fick måla upp bilden av förpackningsmarknadens tillstånd idag, utmaningar och möjligheter framöver.

 Framtidens förpackningsutveckling: Konst, teknik och själ

Jay Gouliard, Global Vice President of Segment Innovation på Avery Dennison har många års erfarenhet av förpackningsutveckling, bl.a. frånUnilever. Här i samtal med från Svenska Livsmedels Lennart Wikström.

Naturligtvis var konsumenttrender och -beteenden viktiga inslag. Återkommande teman var behovet av lösningar anpassade för äldre konsumenter; en växande del av Europas befolkning med stor köpkraft, möjligheter till nya tekniklösningar (t.ex. med e-handelns och de smarta telefonernas utbredning) och hållbarhet och resurseffektivitet som av många anses komma att bli en hygienfaktor; något som konsumenter räknar med när de väljer en ”god” produkt.

Allt detta har vi hört förut och egentligen presenterades ganska få omvälvande nya trender – snarare handlade det om bekräftelse och säkertvälbehövlig upprepning av vad vi sett och ser för rörelser och riktningar.

Vad som var intressant och hoppingivande var känslan av att branschen nått insikt i behovet att möta utmaningarna och de nya behoven genombredare perspektiv, nya angreppssätt och en öppenhet för att prata mer om samarbete i nya former. Mötet gav uttryck för enuppvaknande acceptans av att man måste inte bara tänka, utan också agera, utanför lådan (eller påsmaskinens standardinställningar). Behovet av team med universalkompetens och förpackningsutveckling som ett möte mellan konst, teknik och själ kommunicerades.

Förhoppningsvis kommer vi faktiskt också att se mer konkret genomförande av nytänkande i form av hållbara och konsumentvänliga lösningar som svarar upp till behoven framöver!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automater vinner terräng

30 september 2011

 Av Åsa Jonsson

Hur och när vi handlar alla möjliga typer av produkter förändras allt mer – ofta vill vi att det ska gå snabbt och lätt att få det vi vill ha. Således talar tidsandan för den gamla hederliga automaten som fler och fler företag dammar av och använder på nya och spännande sätt som passar dagens konsumenter.

Den här automaten förde genast tankarna till hur jag handlade godis som barn: Enligt mina tydliga instruktioner fyllde kioskbiträdet en liten papperspåse, med prickar på, ”Tre bananer, två geléhallon, fyra djungelvrål, två svampar. Hur mycket har jag handlat för nu?” Och godisarna hade styckpris istället för kilopris.

Det var den här enkla men smarta automaten som framkallade barndomsminnet på min semester i Valencia i somras.

godis valencia1 Automater vinner terräng

godis valencia 21 Automater vinner terräng

På flera platser i Europa har det kommit så kallade mjölkautomater. I vissa länder som Litauen och Frankrike är de redan väletablerade, medan de i andra länder som Estland sätts ut på prov. Antingen så köper man färdigbuteljerad mjölk eller så tar man med sig egna tomma flaskor eller kannor för påfyllning. Mjölken är opastöriserad och kommer direkt från bondgården.

mjocc88lk saint antonin 8981 Automater vinner terrängFrankrike

ljubljana mjocc88lk dsc 0139 991418851 Automater vinner terräng

ljubljana mjocc88lk dsc 0144 991431911 Automater vinner terrängLjubljana, Slovenien

I pizzans hemland Italien har man skapat en automat som ska erbjuda pizza, bakad på råvaror av högsta kvalitet på 2-3 minuter. Automaten distribueras av Let´s Pizza  och i Sverige kommer de första placeras ut under oktober. Toppingen väljer man själv och priset för en 2,5 minuters pizza kommer ligga runt 50 kronor .

lets pizza 2037471 Automater vinner terräng

”…pizzan bakas från grunden med ekologiskt mjöl och färska råvaror importerade från Italien. Automaten består av totalt 3 000 delar, däribland 40 sensorer och 30 små motorer. Själva pizzan gräddas i ultraviolett ljus.” Läs mer på Metro.

En sorts portabel kaffeautomat, nybryggt kaffe i bag-in-box, lanserades tidigare av Cupcake STHLM. Den håller 15 koppar kaffe och ska hålla sig varmt i tre timmer. Tillbehör; muggar, mjölk, servetter etc medföljer och förpackningen ska vara helt återvinningsbar. Läs pressreleasen i sin helhet på Mynewsdesk.

kaffejouren display 1 large1 Automater vinner terräng

Grönsaksodlare och bönder måste ändå vara de som var först med sina ”automater”. En liten självservicebod på gården fylld av tomater, kål, gurka, ägg osv och en bössa där man lägger sina pengar beroende på vad man tar.

grocc88nsaker1 Automater vinner terräng

grocc88nsaker 3 copy1 Automater vinner terräng

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Den fula maten

24 augusti 2011

Av Elisabet Sjölund

Min hemkunskapslärare på högstadiet gjorde hela klassen uppmärksam på att vi äter med ögat. ”Ögat, tänk på ögat”, sade hon menande när jag och min bästa kompis ställde fram kastrullen på bordet i stället för att använda, de av hemkunskapskurserna sedan 70-talet nyttjade, uppläggningsfaten. ”Skönhet ligger i betraktarens öga”, menade jag och bästisen som tyckte att kastrullerna var snyggare. Att upplevelsen av mat och det man äter ofta påverkas av hur det ser ut kunde vi dock hålla med om.

I juli skrev bland annat Dagens Nyheter om morötter som ratas av butikerna på grund av att deras utseende inte håller måttet. EU har tidigare tillämpat regler rörande ojämnheter hos olika frukter och grönsaker men detta regelverk har avskaffats. Livsmedelsgas för köttförpackningar innehåller ofta syrgas – med syfte att förstärka den röda färgen men med bieffekten att köttets hållbarhet och kvalitet försämras jämfört med andra förvaringsmetoder. Även detta har belysts i medierna under året.

Med varnande rapporter om matsvinnets negativa miljöpåverkan och resursslöseri verkar det i allt fler fall orimligt att av estetiska skäl döma ut livsmedel, eller ännu värre – påverka dem till sämre kvalitet. Förväntningarna om hur en gurka ska se ut eller vilken färg kött ska ha har påverkats av vad vi blivit vana vid att se men förhoppningsvis är det inte för sent att bredda referensramarna och bli mer tillåtande. Om inte annat kanske en speciell, svagt belyst hörna i matbutiken kan tillägnas den fula maten och de konsumenter som vågar sig dit…

Ps. Genom ett besök på en restaurang där du serveras och äter i totalt mörker, t.ex. Svartkrogen, kan du testa och utreda den visuella perceptionens (eller avsaknaden av densamma) påverkan på din måltidsupplevelse…

”The Box” – konst och inspiration i Stockholms tunnelbana

12 juli 2011

box 81 The Box   konst och inspiration i Stockholms tunnelbana

Maki Okamoto, en japansk skulptör och smyckesdesigners förpackningstolkningar visas just nu i Stockholm på Odenplan tunnelbanestations monter!

”Objects which can be closed or opened,

Objects which can be emty or filled

The contont can be secret or obvious,

It can be owned by one person or delivered from one to another,

It can be a protection or decoration

It is often just a case, an out side shell of the content. It is not a main part.

Do you remember the moments when you were excited to see the content of a box?”

box 81 The Box   konst och inspiration i Stockholms tunnelbana

box 21 The Box   konst och inspiration i Stockholms tunnelbana

box 111 The Box   konst och inspiration i Stockholms tunnelbana

box 51 The Box   konst och inspiration i Stockholms tunnelbana

box 61 The Box   konst och inspiration i Stockholms tunnelbana

box 71 The Box   konst och inspiration i Stockholms tunnelbana

Av Åsa Jonsson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Påverkar portionspackat perceptionen?

15 juni 2011

Dagens konsument tillbringar mycket tid i farten, on-the-go, på väg till eller från någonting. Vi vill hinna med allt fler olika saker under dagen, varför varje aktivitet får ta allt kortare tid i anspråk – uppstartstiden för varje enskild aktivitet måste minimeras och när upplevelsen av tidsbrist ökar känns varje helhjärtad satsning på ett osäkert kort som en stor investering.

Denna trend har drivit fram och gett plats åt ett ökat utbud av produkter som med fördel ska konsumeras just på väg, någonstans mellan två platser. Produkter som är lätta att bära med sig, som inte är skrymmande eller besvärande att använda på publika platser, vars format tillåter konsumtion på kort tid och som inte kräver ett långsiktigt engagemang – för vem vet vad jag vill göra imorgon? Utbudet av mat, dryck och media anpassas efter den kringflackande konsumenten som vill vara tidseffektiv och vill utnyttja den där kvarten på bussen till att äta, dricka, kommunicera, lyssna på musik eller läsa. Snuttifierat, styckpackat, uppdelat i pixlar av sådant vi vill ha. En avgränsad bit i taget.

Nyligen lanserade förlaget Novellix sina första noveller i fickformat. Tidigare har man främst kunnat konsumera noveller i samlingsvolymer eller i tidskrifter och litteraturformen har nästan känts bortglömd.  Nu finns de alltså styckförpackade. ”Som Pixiböcker för vuxna” som förlagsinnehavarna uttrycker det på Novellix webbsida.  Fyra noveller utkommer åt gången, fyra gånger om året. En greppbar publikation; ett greppbart format, anpassat för den med ambitionen att läsa men med begränsad tid att göra det.

fyran2 Påverkar portionspackat perceptionen?

Första fyran från Novellix

Kanske är det inte förrän nu, när vi skriker efter effektiva, smart förpackade lösningar som passar in i luckorna i våra liv som vi är mogna för novellen på bred front. Kanske har den digitala utvecklingen, där podradiosändningar med nedladdningsbara short stories som ljudfiler förekommit ett tag, faktiskt hjälpt till att bädda för, den på papper tryckta, novellen.

Novellen skiljer sig i sin form från romanen, det ställs andra krav på det kortare, mer koncentrerade formatet. Novellen är i allmänhet inte en bit av en roman utan har en egen form och färg. Den ursprungliga betydelsen av novell var enligt Wikipedia ”en berättelse om en nyhet av underhållande art, en anekdot i lätt framtoning”. Trots att novellbegreppet är bredare idag känns beskrivningen till viss del träffande för vår tids mediekonsumtion och även vår konsumtion i allmänhet.

Konsumtion av litteratur är en sak; konsumtion av livsmedel en annan – men ändå…: En portionsbit brieost kan vara en del av en brietårta. Men portionsförpackad brieost kanske inte riktigt smakar som brietårtan och vi kanske inte vill att den ska göra det. Konsumtionssammanhanget och on-the-go-situationen är annorlunda från den vid en stor middag vilket påverkar perceptionen. I utvecklingen av matprodukter för den kringflackande och tidspressade konsumenten kanske man kan lära sig av novellformen och skapa något som är mer självtillräckligt.  Det kan leda till lösningar som inte bara är mindre, eventuellt återförslutningsbara varianter av storpack utan som på ett helt annat sätt kan stå på egna ben. Om inte en egen genre så kanske en egen form.

Av Elisabet Sjölund

1 vecka 3 utställningar

3 juni 2011

Veckan har varit full av vernissage och utställningar i Stockholm. Personligen hann jag med 3 av dem; Konstfacks Vårutställning, Beckmans examensutställning och ung8 PUB.

Inspirerande, ifrågasättande, undersökande, gestaltande, lekfullt, individuellt, poetiskt, protesterande, känslomässigt, nostalgiskt, sökande, högt, lågt, knasigt, taktilt, ologiskt, metodiskt och i många fall långt ifrån den kommersialism och det kostnadsfokus som härskar i det som så gärna kallas ”verkligheten”. Det overkliga rockar fett! Se, känn!

Beckmans ”The End”

b161 1 vecka 3 utställningar

Mode

img 38061 1 vecka 3 utställningar

b31 1 vecka 3 utställningar

b71 1 vecka 3 utställningar

b41 1 vecka 3 utställningar

halsband1 1 vecka 3 utställningar

beckm51 1 vecka 3 utställningar

b61 1 vecka 3 utställningar

b51 1 vecka 3 utställningar

Form

b111 1 vecka 3 utställningar

b101 1 vecka 3 utställningar

Förpackningskoncept i biologiska material som socker och bivax. Anna Glansén

b131 1 vecka 3 utställningar

b141 1 vecka 3 utställningar

b151 1 vecka 3 utställningar

b81 1 vecka 3 utställningar

Visuell kommunikation

b171 1 vecka 3 utställningar

b181 1 vecka 3 utställningar

b191 1 vecka 3 utställningar

Farmor: modeikon och inspirationskälla till magasinet Maud #1. Tomas Carlsten

b261 1 vecka 3 utställningar

b271 1 vecka 3 utställningar

b291 1 vecka 3 utställningar

imaginary man1 1 vecka 3 utställningarb221 1 vecka 3 utställningar

b251 1 vecka 3 utställningarb231 1 vecka 3 utställningar

Konstfack Vårutställning 2011

k41 1 vecka 3 utställningar

k141 1 vecka 3 utställningar

Textiles (bachelor)

k22 1 vecka 3 utställningar

k123 1 vecka 3 utställningarPixtel Shapes är ett modulkoncept för rummet som låter användaren skapa själv; väggar, möbler, ljudabsorbenter, figurer eller dekorationer. I ett kontorslandskap, på arbetsrummet eller hemma är Pixtel Shapes en uppmuntran till lek som genererar kreativitet och rörelse. Sara Reinholtz

k132 1 vecka 3 utställningar

Ceramics and glass (bachelor)

k651 1 vecka 3 utställningar

k281 1 vecka 3 utställningar

k511 1 vecka 3 utställningar

k271 1 vecka 3 utställningar

Ceramics and glass (master)

k401 1 vecka 3 utställningar

k381 1 vecka 3 utställningar

k521 1 vecka 3 utställningarEko-filosofisk synvinkel kring relationen mellan människan och naturen. Signe Dalsgaard Egborg.

k67 1 vecka 3 utställningar

Experience design (master)

k681 1 vecka 3 utställningar

k631 1 vecka 3 utställningarJosefin Vargö har i sitt projekt designat ett nätverk runt surdegarna och deras historia.

Formgiving intelligence (master)

k901 1 vecka 3 utställningar

k1 1 vecka 3 utställningar”What does it mean to give bodily form to this medical design project? How does the use of a tactility and haptics interface on a surface that may resemble a soft body help response from the staff and relatives as they encounter with the patient? In what way can the medical design process develop in a way to help patients regain humanity?” Cristine Sundbom

k801 1 vecka 3 utställningar”De flesta människor ser bara den färdiga produkten på bloggar eller i tidningar och det är nästan som om bilden är viktigare än det verkliga objektet. Hur förändrar det bildens roll inom fältet produktdesign och vilka nya krav kommer detta att ställa på produktfotografin?” Karin Wallenbeck

Graphic design and illustration (bachelor)

k841 1 vecka 3 utställningark85 1 vecka 3 utställningar”Tilly och Gul är ballerinor på Cirkus. En kväll efter föreställningen sitter de på tältets tak. En stege leder dem upp i de blå och vidare bort på ett äventyr till havs…” Fideli Sundqvist

k2001 1 vecka 3 utställningarUret berättar om den kallaste vintern och tillsammans försöker de svara på den eviga frågan: Vad kom först, kotten eller trädet? Malin Koort

Industrial design (bachelor)

k791 1 vecka 3 utställningarMin leksak är tänkt att skapa en brygga mellan barn med och utan rörelsehinder och ge barnen möjligheten att leka ohämmat och jämlikt. En leksak för alla, med sina rötter i ett rörelsehindrat barns perspektiv. Josefin Ambring

InSpace (master)

k1121 1 vecka 3 utställningar

k1201 1 vecka 3 utställningar”Knuttimring är ett hantverk, en tyst kunskap som är svår att överföra till en annan person genom att skriva ner eller verbalisera.” Sophia Lithell

Interior architecture and furniture design (bachelor)

k1151 1 vecka 3 utställningar

k1171 1 vecka 3 utställningar

Jewellry + Corpus (master)

k1051 1 vecka 3 utställningar

k1062 1 vecka 3 utställningar

Storytelling (master)

k601 1 vecka 3 utställningar”Min berättelse utspelar sig i det svenska vinterlandskapet och rör sig långsamt mot våren. Det kretsar kring en liten by och de invånare, figurer och berättelser som befolkar den. Djur, hus och människor har ondskefulla avsikter och planerar skumma företag och uthärdar tomma hörn och oidentifierade skuggor.” Stephanie Wiegner

k2021 1 vecka 3 utställningar

k931 1 vecka 3 utställningar”Varenda del av mig, vare sig ett finger eller en fot, varje liten skråma och rynka har sin egen berättelse.
Jag har fångat upp de här berättelserna genom att kartlägga min kropp och visa upp mitt förflutna och sammanställa allt till en enda kartbok. Resultatet är en kartografi över en livstid.”

Ludwig Haslberger

Textile in the expanded field (master)

k91 1 vecka 3 utställningar

k111 1 vecka 3 utställningar

k81 1 vecka 3 utställningarI dessa textilier för interiör skapas en spänning i mötet mellan vävda mönster och fotografiska bilder. Matilda Olsson

k7411 1 vecka 3 utställningar

k2031 1 vecka 3 utställningar

Ädellab / Metal design (bachelor)

k771 1 vecka 3 utställningar

k751 1 vecka 3 utställningark761 1 vecka 3 utställningar

k981 1 vecka 3 utställningarAlla som på morgonen försökt fånga sina drömmar har upplevt dess märkliga flyktighet. Man anar dem, diffusa fragment och känslotillstånd som kommer och går. Försöker man att greppa dem glider de mellan fingrarna. Karolina Hägg


k2041 1 vecka 3 utställningark1001 1 vecka 3 utställningarSofia Eriksson

k1021 1 vecka 3 utställningarBy locking up a part of the world, a new world is created. Simon Westling

k1091 1 vecka 3 utställningar

ung8

u111 1 vecka 3 utställningar

u211 1 vecka 3 utställningar

Av: Åsa Jonsson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Det rör på sig

25 maj 2011

Jag tillhör gruppen som tycker att utomhusätande förgyller måltiden och livet. Huruvida det är nostalgi från fikastunderna på skogsmulle, för mycket inomhusarbete vid datorskärmen/skrivbordet eller dåligt bordsskick som är huvudanledningen är oklart men utemat rockar. En viss planering krävs dock för den konventionella picknicken med medhavda smörgåsar, salladsburkar, termosar och annat – vissa typer av mat är dessutom inte anpassade för picknickkorgar.  Det spontana utomhusätandet tarvar hjälp utifrån.

Länge fick den spontana utomhuskonsumenten nöja sig med varmkorv, hamburgare eller möjligtvis servicebutikernas utbud av färdigpackade smörgåsar. I Malmö har falafel också varit ett viktigt inslag ett tag men generellt sett var urvalet begränsat.  Mycket har dock hänt i takt med att allt fler intar måltiderna i det publika rummet.

Wraps, bagels, dumplings och andra nyare snabbmatskoncept utmanar de traditionella take-away-köken och dagligvarukedjorna inrymmer allt oftare avdelningar för ”convenience”-konsumtion; praktiska produkter att ta med och äta direkt.  Nu ser vi dessutom små uppstickare på temat äta ute och spontant: de mobila miniköken.

gulaschvagnen31 Det rör på sig

Allans och Fallans Våfflor – ett mobilt våffelkök som man kan stöta på vid Nytorget på Södermalm under helgen är ett exempel. Allan och Fallan säljer våfflor som gräddas vid den hemmakonstruerade vagnen; våfflor som tillagas enligt hemligt recept. Gulaschvagnen, även den ett hemmabygge som bland annat erbjöd besökare på Konstfacks Julmarknad värmande gulasch med tillbehör i december 2010 är ett annat exempel.

I New York är trenden med mobila kök mognare och finns i bredare skala. Ombyggda lastbilar som inhyser riktiga kök; gourmet vans, pryder stadsbilden och erbjuder schysst mat till humana priser. Var i grannskapet din favoritmat befinner sig just idag kan du ta reda på genom att till exempel följa den med en iPhoneapplikation.

Det är något spännande med det dynamiska i maten som kommer på besök. Kanske förstärks känslan av att man bör passa på; det här är inte för evigt. Det blir något av en happening; som när cirkusen kommer till stan och påminner lite om glassbilen som på min gata drev man ur huse; kanske egentligen mer för att bilens ankomst var en händelse som samlade grannarna på gatan än för själva päronisglassens kvalitet eller pris…

… och så till sist; en tanke om själva kuvertet hos den mobila minikrogen; förpackningen: den allt mer dynamiska take-awayscenen öppnar för spännande utveckling av förpackningar – här blir förpackningarna ju också servis. Hur ska de se ut, kännas och fungera för att den spontana utomhuskonsumentens upplevelse ska bli optimal samtidigt som de fungerar i det mobila köket, minimerar spill och utnyttjar resurser på bästa sätt? Här finns mycket utmanande och roligt arbete att utföra!

Av Elisabet Sjölund

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Alphabet soup 2.0

21 september 2010

choco11 Alphabet soup 2.0

För många människor är mat till för något mer än att bara stilla hungern. Det är en upplevelse i sig. För barn som växer upp med bokstavssoppa är en av de viktigaste sakerna med maten att den har en rolighetsfaktor. Mat- och dryckesproducenter är alltmer kreativa på att komma med roliga paket som väcker uppmärksamhet och ger något mer än bara vad som finns inuti.

Oväntade färger och former eller humoristiska budskap kan avgöra om din produkt når fram. Konkurrensen kommer i mindre utsträckning att handla om själva produkten, utan mer om vilka upplevelser den erbjuder.

Roliga livsmedel kan komma att bli allt vanligare framöver då upplevelsen blir en grundläggande del av inköpen. När barn och tonåringar får ett större inflytande vid inköpsbesluten kommer det snart sluta med att du köper Batman-drycker och Zombie virus-vinäger.

batman packaging11 Alphabet soup 2.0

Av Peter Siljerud, Futurewise.